Oznámenie o uložení zásielky- Alexander Maršovský, Michal Nikolič

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Alexander Maršovský

Odosielateľ písomnosti:     Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Michal Nikolič

Odosielateľ písomnosti:     EOS KSI Slovensko , s.r.o.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 27.9.2019

 

v  Senci dňa : 9.9.2019

9.9.2019 9:02