Oznámenie o uložení zásielky- Alojz Horváth, Barbora Hrdeková, Alexander Heringes, Rudolf Poša, Juraj Bombala, Martin Kozubjak

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

                                            

Adresát písomnosti:            Alojz Horváth, Barbora Hrdeková

                                              Alexander Heringes, Rudolf Poša

Odosielateľ písomnosti:      Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát písomnosti:            Juraj Bombala

Odosielateľ písomnosti:      Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:            Martin Kozubjak

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd Liptovský Mikuláš

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 22.2.2019

 

v Senci dňa : 4.2.2019

4.2.2019 9:07