Oznámenie o uložení zásielky- Arvai, Galovič, Domotor

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:            D. Arvai

 

 

Odosielateľ písomnosti:      Okresný úrad Pezinok

 

 

Adresát písomnosti:            Adrian Galovič

 

 

Odosielateľ písomnosti:      Okresné riaditeľstvo PZ Senec

 

 

Adresát písomnosti:            Ladislav Dömötör

 

 

Odosielateľ písomnosti:      Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

                                           

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 4.5.2018

 

v Senci dňa : 16.4.2018

16.4.2018 10:45