Oznámenie o uložení zásielky- Aufricht, Dohnal, Gašparík, Mračko, Magloczký, Kovács, Rafael, Maar,Valovič, Kissova, Nikolič, Ďuričeková

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Tomáš Aufricht, Martin Dohnal, Eduard Gašparík, Ivan Mračko, Ján Magloczký, Peter Kovács, Pavel Rafael

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Tibor Maar

Odosielateľ písomnosti:     Exe. úrad Bratislava

 

Adresát písomnosti:           Štefan Valovič

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Banská Bystrica

 

Adresát písomnosti:           Zdenka Kissova

Odosielateľ písomnosti:     Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Michal Nikolič, Andrea Ďuričeková

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 1.2.2020

v  Senci dňa :14.1.2020

14. 1. 2020 9:08