Oznámenie o uložení zásielky- Bedečová, Farkašová, Saltiel, Dohnal

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Magdaléna Bedečová

 

Adresát písomnosti:           Renáta Farkašová

Odosielateľ písomnosti:     Exekútorský úrad - Bratislava

 

               

Adresát písomnosti:           Jolana Saltiel, Martin Dohnal

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 30.7.2019

 

 

v  Senci dňa :12.7.2019

12.7.2019 12:18