Oznámenie o uložení zásielky - Bedečová, Pytel, Valovič, Boško, Machalcová, Stanojevič, Rigó

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Magdaléna Bedečová / Orange Slovensko , a.s.

Marek Pytel, Štefan Valovič, Marek Boško / Okresný súd Bratislava III.

Angelika Machalcová, Ivan Stanojevič, Patrik Rigó / Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 
 
 
 
 
 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 12.3.2021

Senci dňa : 22.2.2021

22. 2. 2021 14:49