Oznámenie o uložení zásielky- Belakovič, Tóthová, Scholzová

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Marko Belaković / Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Iveta Tóthová

Michaela Scholzová / Exe. Úrad Bratislava I. - Mgr. Petr Krušina

 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 6.8.2021

Senci dňa :19.7.2021

 

 

19. 7. 2021 13:55