Oznámenie o uložení zásielky- Bombala Juraj, Michael Šušla

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:            Juraj Bombala

Odosielateľ písomnosti:     Allianz Slovenská poisť.,  a.s.

 

Adresát písomnosti:            Michael Šušla

Odosielateľ písomnosti:      Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 27.3.2019

 

v Senci dňa : 12.3.2019

12.3.2019 13:50