Oznámenie o uložení zásielky- Bombala, Tlačík, Mušinský, Tóth, Stojka

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:             Ján Bombala

Odosielateľ písomnosti:      Mestský úrad Senec

 

Adresát písomnosti:             Boris Tlačík, Denis Mušinský, Mário Tóth

Odosielateľ písomnosti:      Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:             Rene Stojka

Odosielateľ písomnosti:      Exekútor- Koceľova 17, Bratislava

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 27.7.2018

 

v Senci dňa :9.7.2018

9.7.2018 10:25