Oznámenie o uložení zásielky- Boško, Suricová, Szabóová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:            Marek Boško, Monika Suricová, Anna Szabóová

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 27.7.2018

 

v Senci dňa :9.7.2018

9.7.2018 13:06