Oznámenie o uložení zásielky- Botlíková, Bobok, Palinchak, Tankó, Stankovič, Kováč, Kolarski , Heribanová, Ratajský, olle

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Dominika Botlíková / Centrum log. Z.a.č.

Vladimír Bobok / MetLife

Vasyl Palinchak, Peter Tankó / všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Marko Stankovič , Róland Kováč, Dalibor Kolarski / Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Alena Heribanová / Krajský súd Bratislava

GabrielOlle , Jozef Ratajský / Okresný súd Bratislava III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 19.4.2021

Senci dňa : 1.4.2021

1. 4. 2021 10:47