Oznámenie o uložení zásielky- Botlíková Ingrid, Alžbeta Csasnyová, Kekeláková Marta

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:          Botlíková Ingrid

Odosielateľ písomnosti:    JUDr. Rudolf Krutý – súdny exekútor

                                            

Adresát písomnosti:          Alžbeta Csasnyová

Odosielateľ písomnosti:    Kaufland Slovenská republika v.o.s.

 

Adresát písomnosti:          Kekeláková Marta

Odosielateľ písomnosti:    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 26.10.2018

 

v Senci dňa : 8.10.2018

8.10.2018 10:00