Oznámenie o uložení zásielky- Čaranová Michaela

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:            Čaranová Michaela

Odosielateľ písomnosti:      Súdny exekútor – JUDr. Kamil Líška

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 2.7.2018

 

v Senci dňa :13.6.2018

13.6.2018 9:41