Oznámenie o uložení zásielky- Chovancová, Repková

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:           Jana Repková

 

 

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát písomnosti:           Veronika Chovancová

 

 

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava V.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 2.3.2018

 

v Senci dňa : 12.02.2018

12.2.2018 8:43