Oznámenie o uložení zásielky- Daniel, Szabó, Ullah, Tankóová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:            Lukáš Daniel

Odosielateľ písomnosti:      Slovenská konsolidačná, a.s.

 

 

Adresát písomnosti:            Ján Szabó

Odosielateľ písomnosti:      Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát písomnosti:            Ildikó Ullah

Odosielateľ písomnosti:      JUDr. Rudolf Krutý

 

Adresát písomnosti:            Monika Tankóová

Odosielateľ písomnosti:      Colný úrad Nitra

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 4.6.2018

 

v Senci dňa : 16.5.2018

16.5.2018 8:32