Oznámenie o uložení zásielky - Danišová Angelika, František Škrabák

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                          

                                          

Adresát písomnosti:             Angelika Danišová, František Škrabák

                                               

                                             

Odosielateľ písomnosti:       Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 22.12.2017

 

 

v Senci dňa : 04.12.2017

4.12.2017 8:17