Oznámenie o uložení zásielky- Denis Arvai, Štefan Krajčovič, Gabriela Čerkesová, Richard Novák, Miroslav Ďuriš, Alena Nagyová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Denis Arvai

 

Adresát písomnosti:           Štefan Krajčovič, Gabriela Čerkesová

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát písomnosti:           Richard Novák

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Banská Bystrica

 

Adresát písomnosti:           Miroslav Ďuriš

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Alena Nagyová

Odosielateľ písomnosti:     ANACO,  s.r.o.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 30.9.2019

 

v  Senci dňa : 10.9.2019

10.9.2019 9:31