Oznámenie o uložení zásielky- Denisa Holováčová, Martin Dohnal, Branislav Segeč, Jolana Saltiel, Marek Pažický

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Denisa Holováčová,

Odosielateľ písomnosti:     Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Martin Dohnal

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Branislav Segeč

Odosielateľ písomnosti:     Bratislava

 

Adresát písomnosti:           Jolana Saltiel

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Marek Pažický

Odosielateľ písomnosti:     CreditCall, s.r.o.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 24.9.2019

 

v  Senci dňa : 6.9.2019

6.9.2019 7:49