Oznámenie o uložení zásielky- Dohnal, Tornyaiová, Hanzal

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:             Martin Dohnal

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát písomnosti:             Rita Tornyaiová

Odosielateľ písomnosti:      Platiť sa oplatí s.r.o.

 

Adresát písomnosti:             František Hanzal st.

Odosielateľ písomnosti:      Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 25.7.2018

 

v Senci dňa :6.7.2018

6.7.2018 12:28