Oznámenie o uložení zásielky- Dvorský, Ratajský

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Denis Dvorský, Jozef Ratajský / Okresný súd Bratislava III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 14.5.2021

Senci dňa : 29.4.2021

 

29. 4. 2021 13:29