Oznámenie o uložení zásielky- Egyed, Kovács

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

Adresát písomnosti:         Peter Egyed

Odosielateľ písomnosti:   Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:         Peter Kovács

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 17.8.2020

Senci dňa :28.7.2020

28. 7. 2020 9:00