Oznámenie o uložení zásielky- Fülöp, Mračko, Tóthová, Bedečová, Dohnal, Gašparik, Kontar, Magloczky, Takács, Kissova, Žilka, Horváthová, Scholzová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Peter Fülöp, Ivan Mračko

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Kristína Tóthová

Odosielateľ písomnosti:     EOS KSI Slovensko , s.r.o.

 

Adresát písomnosti:           M. Bedečová

Odosielateľ písomnosti:     Exe. Úrad - Horsky

 

Adresát písomnosti:           Dohnal M., Gašparik E., Kontar P., J. Magloczky, T. Takács

 

Adresát písomnosti:           Zdenka Kissova

Odosielateľ písomnosti:     Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Bohumil Žilka, Zuzana Horváthová

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát písomnosti:           Michaela Scholzová

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Dunajská Streda

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do:26.11.2019

 

v  Senci dňa :8.11.2019

8. 11. 2019 12:01