Oznámenie o uložení zásielky- Fakáková M., Fatáková J., Mário, Vavro, Peťko

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Mária Fatáková, Jenifer Fatáková

Odosielateľ písomnosti:     Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede

 

Adresát písomnosti:           Mário Silvester, Ján Vavro, Peter Peťko

Odosielateľ písomnosti:     JUDr. Rudolf Krutý – súdny exekútor

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 27.1.2020

v  Senci dňa :9.1.2020

9. 1. 2020 8:28