Oznámenie o uložení zásielky- Farkaš, Valovič

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:            František Farkaš

Odosielateľ písomnosti:      Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:            Štefan Valovič

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd Bratislava III.

 

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 29.1.2019

 

v Senci dňa : 10.1.2019

10.1.2019 10:13