Oznámenie o uložení zásielky- František Kukkó

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:            František Kukkó

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd Bratislava III.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 28.1.2019

 

v Senci dňa : 8.1.2019

8.1.2019 10:26