Oznámenie o uložení zásielky- Gabriel Olle

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Gabriel Olle

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 1.7.2019

 

v  Senci dňa :12.6.2019

12.6.2019 14:59