Oznámenie o uložení zásielky- Gabriela Čerkešová

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Gabriela Čerkešová / Okresný súd Bratislava III.

 
 
 
 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 22.6.2021

Senci dňa :7.6.2021

7. 6. 2021 16:23