Oznámenie o uložení zásielky- Gulyasova, Riko, Mészároš, Repková, Škrabák

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                          

                                          

Adresát písomnosti:             M. Gulyašová  

 

                                             

Odosielateľ písomnosti:       Mesto Senec – Mestský úrad

 

 

Adresát písomnosti:             S. Riko, T. Meszároš  

 

                                             

Odosielateľ písomnosti:       Exekútorský úrad- Nobelova 16

 

 

Adresát písomnosti:             Jana Repková, Kamil Škrabák  

 

                                             

Odosielateľ písomnosti:       Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 1.12.2017

 

 

v Senci dňa : 13.11.2017

13.11.2017 8:20