Oznámenie o uložení zásielky- Hanzelová, Arvaiová, Gombáš, Tóth, Stojka, Horváthová, Šeböková

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Andrea Hanzelová

Odosielateľ písomnosti:     Obecný úrad Ivanka pri Dunaji

 

Adresát písomnosti:           Helena Arvaiová, Daniel Gombáš

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Mario Tóth

Odosielateľ písomnosti:     Exe. úrad - Moskovská 18, Bratislava

 

Adresát písomnosti:           M. Stojka

 

Adresát písomnosti:           Zuzana Horváthová, Renáta Šeböková

Odosielateľ písomnosti:     Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 16.12.2019

 

v  Senci dňa :28.11.2019

28. 11. 2019 9:11