Oznámenie o uložení zásielky- Hegyi, Mózsi, Doronyai, Tankóová, Pažický, Halás, Sládek, Suricová, Gulyášová, Maršovský, Špila, Tóth, Škrabáková, Ullah, Šeboková, Dugovič, Rečičár, Stojka

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:            Hegyi Miroslav

Odosielateľ písomnosti:      Kooperativa poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát písomnosti:         Karol Mózsi, Ľudovít Doronyai, Žaneta Tankóová

                                           Marek Pažický, Milan Halás, Martin Sládek,

                                           Monika Suricová, Monika Gulyášová,

                                           Alexander Maršovský, Patrik Špila, Martin Tóth,

                                           Silvia Škrabáková

Odosielateľ písomnosti:      Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát písomnosti:            Ildiko Ullah

Odosielateľ písomnosti:      JUDr. Rudolf Krutý

 

Adresát písomnosti:            Renáta Šeboková

Odosielateľ písomnosti:      Exe. úrad Bratislava

 

Adresát písomnosti:            Dugovič Miroslav

Odosielateľ písomnosti:      JUDr. Soňa Majkútová

 

Adresát písomnosti:            Karol Rečičár

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd Bratislava I.

 

Adresát písomnosti:            Stojka Imrich

Odosielateľ písomnosti:      JUDr. Dana Šovčíková- súdny exekúkor

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 1.6.2018

 

v Senci dňa : 14.5.2018

14.5.2018 12:33