Oznámenie o uložení zásielky- Heringes, Aufricht, Valovič,Botlíková

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

Adresát písomnosti:           Alexander Heringes

Odosielateľ písomnosti:     Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Tomáš Aufricht

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Skalica

 

Adresát písomnosti:           Štefan Valovič

Odosielateľ písomnosti:     EOS KSI Slovensko , s.r.o.

 

Adresát písomnosti:           Dominika Botlíková

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.                                       

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do:  8.12.2020

Senci dňa :   20.11.2020

20. 11. 2020 10:50