Oznámenie o uložení zásielky - Horáčková, Sojak, Greguš, Nagyová

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Lucia Horáčková / Úrad práce soc. vecí a rodiny - Senec

Evka Sojak / Kooperativa poisťovňa, a.s.

Roman Greguš / Okresný súd Trenčín

Alena Nagyová / Tatra Banka

 
 
 
 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 1.2.2021

Senci dňa : 12.1.2021

12. 1. 2021 11:28