Oznámenie o uložení zásielky- Horváth, Sládek, Horáčková

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Alojz Horváth

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Martin Sládek

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Banská Bystrica

 

Adresát písomnosti:           Lucia Horáčková

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava II.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 20.12.2019

 

v  Senci dňa :2.12.2019

 

2. 12. 2019 9:05