Oznámenie o uložení zásielky- Hrivňák

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:          Miloš Hrivňák

Odosielateľ písomnosti:    Krajský súd Bratislava

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 28.9.2018

 

v Senci dňa : 10.9.2018

10.9.2018 12:46