Oznámenie o uložení zásielky - Hruška, Pisárová, Rader

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

Adresát písomnosti:          ĽubošHruška, Kristína Pisárová

                                            Viera Rader

Odosielateľ písomnosti:   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do:  30.10.2020

Senci dňa :   15.10.2020

15. 10. 2020 14:05