Oznámenie o uložení zásielky- Ivan Kmeťo, Ladislav Dömötor

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Ivan Kmeťo, Ladislav Dömötor

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 23.9.2019

 

v  Senci dňa : 3.9.2019

3.9.2019 9:01