Oznámenie o uložení zásielky- Iveta Röthová, Peter Kovács, Marek Veľkov, Alena Heribanová, Róbert Mózeš

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Iveta Röthová, Peter Kovács, Marek Veľkov,

                                             Alena Heribanová, Róbert Mózeš

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 22.10.2019

 

v  Senci dňa : 4.10.2019

4. 10. 2019 8:09