Oznámenie o uložení zásielky- ján Bednárik, Martin Stojka, Martin Sládek, Alexander Csaszny, Michal Piroška, Alexander Maršovský, Patrik Špila, Marek Pažický, Silvia Škrabáková, Denisa Holováčová, Daniel Gombáš

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:          Ján Bednárik, Martin Stojka, Martin Sládek

                                            Alexander Csaszny, Michal Piroška, Alexander

                                            Maršovský, Patrik Špila,

                                            Marek Pažický, Silvia Škrabáková,

                                            Denisa Holováčová

Odosielateľ písomnosti:    Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

                                            

Adresát písomnosti:          Daniel Gombáš

Odosielateľ písomnosti:    Exe. úrad, Jelenia 26, Bratislava

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 20.11.2018

 

v Senci dňa : 2.11.2018

2.11.2018 8:59