Oznámenie o uložení zásielky - Ján Kuzma, Marek Boško

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

Adresát písomnosti:           Ján Kuzma

Odosielateľ písomnosti:     Zepter Slovakia spol. s r.o.

 

Adresát písomnosti:           Marek Boško

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 9.4.2020

v  Senci dňa :25.3.2020

25. 3. 2020 10:10