Oznámenie o uložení zásielky - Jana Dendisová

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

Adresát písomnosti:          Jana Dendisová

Odosielateľ písomnosti:    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do:  13.11.2020

Senci dňa :   16.10.2020


 

16. 10. 2020 8:07