Oznámenie o uložení zásielky- Jana Repková, Margita Aziri, František Farkašš, Ján Kuzma, Michal Nikolič, Jazmína Bihariová, Kamil Nemčovič, Magdaléna Bedečová, Jozef Ratajský

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Jana Repková, Margita Aziri

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           František Farkaš

Odosielateľ písomnosti:     Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Ján Kuzma

Odosielateľ písomnosti:     Zepter SLOVAKIA spol. s r.o.

 

Adresát písomnosti:           Michal Nikolič, Jazmína Bihariová

Odosielateľ písomnosti:     JUDr. Rudolf Krutý, PhD.

 

Adresát písomnosti:           Kamil Nemčovič, Magdaléna Bedečová

Odosielateľ písomnosti:     Okresné riaditeľstvo PZ v Senci

 

Adresát písomnosti:           Jozef Ratajský

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 3.6.2019

 

v  Senci dňa :14.5.2019

14.5.2019 7:44