Oznámenie o uložení zásielky- Jančošeková, Scholzová, Urbancová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Petra Jančošeková

Odosielateľ písomnosti:     Mgr. Ján Kostka – Exekútorský úrad

 

Adresát písomnosti:           Michaela Scholzová

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd v Dunajskej Strede

 

Adresát písomnosti:           Anna Urbancová

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Pezinok

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do:25.11.2019

 

v  Senci dňa :6.11.2019

 

6. 11. 2019 10:19