Oznámenie o uložení zásielky- Julius Šarkozi, Ján Varga, Jozef Ratajský

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

Adresát písomnosti:           Julius Šarközi

Odosielateľ písomnosti:     JUDr. Patricius Baďura – súdny exekútor

 

Adresát písomnosti:           Ján Varga

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Jozef  Ratajský

Odosielateľ písomnosti:     CreditCall, s.r.o.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 2.9.2019

 

v  Senci dňa :12.8.2019

 

12.8.2019 10:10