Oznámenie o uložení zásielky- Karol Mózsi

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:           Karol Mózsi

 

 

Odosielateľ písomnosti:     Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 26.2.2018

 

v Senci dňa : 07.02.2018

7.2.2018 9:04