Oznámenie o uložení zásielky- Katarína Majcherova, Petra Jančošeková, Miroslav Tóth

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Katarína Majcherova

Odosielateľ písomnosti:     Mikulec

 

Adresát písomnosti:           Petra Jančošeková

Odosielateľ písomnosti:     Mgr. Ján Kostka – Exekútorský úrad

 

Adresát písomnosti:           Miroslav Tóth

Odosielateľ písomnosti:     JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková PhD.

                                              Exekútorský úrad

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 3.6.2019

 

v  Senci dňa :14.5.2019

14.5.2019 12:15