Oznámenie o uložení zásielky- Kerti, Tlačík, Hrivňák

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:          Juraj Kerti

Odosielateľ písomnosti:    Tatra banka a.s.

                                            

Adresát písomnosti:          Boris Tlačík

Odosielateľ písomnosti:    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:          Miloš Hrivňák

Odosielateľ písomnosti:    Krajský súd v Bratislave

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 29.10.2018

 

v Senci dňa : 11.10.2018

11.10.2018 7:59