Oznámenie o uložení zásielky- Klenovič, Gábrišová, Ratajský

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Patrik Klenovič, Alojz Fialka, Mária Gábrišová, Jozef Ratajský / Okresný súd Bratislava III.

 
 
 
 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 21.6.2021

Senci dňa :4.6.2021

4. 6. 2021 15:16