Oznámenie o uložení zásielky- Kostic, Buatovic, Kuzmic, Cvijanovic, Novota, Sabová, Rader, Mikláš, Peťko, Varga, Šuricová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Zarko Kostic, Vladan Buatovic, Perica Kuzmic,

                                             Milan Cvijanovic

Odosielateľ písomnosti:     Okresné riaditeľstvo PZ Dunajská Streda

 

Adresát písomnosti:            Jozef Novota, Viera Sabová, Viera Rader,

                                               Ján Mikláš

Odosielateľ písomnosti:      Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:            Peter Peťko

Odosielateľ písomnosti:      Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:            R. Varga

Odosielateľ písomnosti:      Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - Senec

 

Adresát písomnosti:            Monika Šuricová

Odosielateľ písomnosti:      Slovenská konsolidačná , a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 2.4.2019

 

v Senci dňa : 15.3.2019

15.3.2019 8:05