Oznámenie o uložení zásielky - Kur Ernest, Pavel Varga, Petra Jančošeková, Veronika Lehotská

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:           Kur Ernest

                                            

 

Odosielateľ písomnosti:     Sociálna poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát písomnosti:           Pavel Varga, Petra Jančošeková

                                            

 

Odosielateľ písomnosti:     Exe.úrad- Mgr. Ján Kostka

 

 

Adresát písomnosti:           Veronika Lehotská

                                            

 

Odosielateľ písomnosti:     AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 3.4.2018

 

v Senci dňa : 13.3.2018

13.3.2018 8:51