Oznámenie o uložení zásielky- Kuzma, Kuruc, Tlačík, Kubandová, Turshillová, Rader, Ďuriš

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

Adresát písomnosti:             Ján Kuzma

Odosielateľ písomnosti:      JUDr. Rudolf Krutý, PhD. – súdny exekútor

 

Adresát písomnosti:             Kuruc Alexander, Boris Tlačík

Odosielateľ písomnosti:      Obecný úrad Veľký Biel, Okresný súd Galanta

 

Adresát písomnosti:             Terézia Kubandová

Odosielateľ písomnosti:      EOS KSI Slovensko, s.r.o.

 

Adresát písomnosti:             Elisa Turshillová, Viera Rader, Miroslav Ďuriš

Odosielateľ písomnosti:      Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 9.6.2020

v  Senci dňa :22.5.2020

22. 5. 2020 9:40